MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i å komponere og arrangere musikk innen pop/rock/jazz-sjangere ved hjelp av databasert noteskrivingsverktøy. Undervisningen vil omfatte grunnleggende teknikker innen arrangering/komposisjon og relevant notasjonspraksis.

Ett komposisjon/arrangeringsemne (MUS1254, MUS1255 eller MUS1280), er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • ha gode basiskunnskaper innen arrangering/komponering av musikk innen pop/rock/jazz-sjangere.
  • ha grunnleggende forståelse av forholdet mellom akkorder og tilhørende skalaer (the chord-scale approach).
  • ha kunnskap om relevante instrumenter.
  • ha grunnleggende ferdigheter i noteringspraksis og i bruk av noteskrivingsverktøy.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap og bestått notasjonsdel på opptaksprøvens fellesdel. Studenter som har tatt opptaksprøve ved andre institusjoner vil bli vurdert på bakgrunn av denne og vil evt. få en tilleggsprøve hvis nødvendig.

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel med en viss erfaring i bruk av databasert noteskrivingsverktøy.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av 24 undervisningstimer som fordeles på forelesninger og seminarundervising. Tre praktiske, obligatoriske underveisoppgaver må besvares til gitte frister i løpet av semesteret. Disse må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen. Det vil bli delt ut flere øvelser underveis i undervisningen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave på 16-20 takter.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk