MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir bygger på MUS1255 og gir videre opplæring i å komponere og arrangere musikk innen pop/rock/jazz-sjangere ved hjelp av databasert noteskrivingsverktøy. Undervisningen vil omfatte grunnleggende teknikker innen arrangering/komposisjon og relevant notasjonspraksis.

Komposisjons-/arrangeringsemnene har tre varianter og to deler. Dette emnet er del 2 og en fortsettelse av MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) og kan kun velges av studenter som har gjennomført MUS1255. Både del 1 og del 2 i én av de tre komposisjons-/arrangeringsvariantene er obligatorisk for bachelorstudenter i musikkvitenskap. Del 2 anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil du:

  • ha gode kunnskaper innen arrangering/komponering av musikk innen pop/rock/jazz-sjangere.
  • ha god forståelse av forholdet mellom akkorder og tilhørende skalaer («the chord-scale approach»).
  • ha god kunnskap om relevante instrumenter.
  • ha gode ferdigheter i noteringspraksis og bruk av databasert noteskrivingsverktøy.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert), eventuelt MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt), eller tilsvarende.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1235 – Musikklab 2 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av 24 undervisningstimer som fordeles på forelesninger og seminarundervising. Tre praktiske, obligatoriske underveisoppgaver må besvares til gitte frister i løpet av semesteret. Disse må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen. Det vil bli delt ut flere øvelser underveis i undervisningen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave på 16-20 takter.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk