Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir erfaring i samspill i ulike ensembler/grupper, samt kunnskap og ferdighetsutvikling knyttet til samspillet. Undervisningen omfatter samspill og ferdighetstrening tilrettelagt for de ulike samspillvariantene.

Type og antall ensembler kan variere fra år til år basert på studentenes instrumenter, ønsker oppgitt på søknadsskjema, ferdigheter vist på opptaksprøven og andre faglige hensyn. Det vil i tillegg bli gitt felles forelesninger. Aktuelle samspillvarianter kan være:

 • Kor/vokalensemble
 • Band (pop/rock)
 • Klassisk-/samtidsensemble
 • Jazz-combo
 • Live-elektronikk/DJ/laptop/Produksjon

- eller ulike kombinasjoner av disse.

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

 • ha utviklet ferdigheter og erfaring i samspill med andre utøvere
 • ha økt kunnskap og utviklet ferdigheter som er relevante for den samspillvariant studenten har hatt
 • ha fått økt erfaring med musikalsk fremføring
 • ha kunnskap om relevant forskning knyttet til utøvende aktivitet

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i Musikkvitenskap.

Undervisning

 • 2 dobbeltimer forelesninger
 • 10 dobbelttimer ensemble-undervisning

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte til undervisningen
 • Innlevering av refleksjonsnotater knyttet til ensambleundervisningen
 • Avsluttende felleskonsert.

Eksamen

Alle obligatoriske aktiviteter må ha blitt gjennomført for å bestå emnet som helhet.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk