MUS2160 – Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisning)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består i utvikling av musikalske ferdigheter på hovedinstrument, og en refleksjon rundt forberedelsene til eksamenskonserten. Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå. I tillegg omfatter emnet forelesninger og seminarer som vil gi studentene øving i å reflektere rundt sin egen praksis, og forberede seg til en konsert.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil studenten:

  • ha utviklet utøverferdighetene på sitt hovedinstrument
  • ha tilegnet seg et refleksjonsnivå tilknyttet egen utøverpraksis
  • ha tilegnet seg kunnskap og erfaringer i planlegging og gjennomføring av en konsert

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Undervisningen består av 12 individuelle undervisningstimer à 30 minutter på hovedinstrument. Disse timene kan eventuelt organiseres som 8x45 minutter eller som 6x60 minutter. I tillegg gis det 1 dobbelttime forelesning og 4 dobbelttimer med seminargrupper. Studenten skal levere et skriftlig 3-siders refleksjonsnotat (1 side er ca. 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) rundt egne forberedelser/eget arbeid i forbindelse med konsertfremføring. Deltakelse på gruppetimene og det skriftlige refleksjonsnotatet må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Studenter med mindre enn 80% tilstedeværelse vil ikke kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hovedinstrumentundervisningen på emnet gis bare én gang. Det er anledning til å ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren. Hvis man går opp til eksamen på nytt, er det ikke nødvendig å delta i seminargruppetimene eller skrive et nytt refleksjonsnotat de to neste gangene emnet blir tilbudt etter at man tok eksamen første gang.

Eksamen

Muntlig prøve i form av en praktisk eksamen. Eksamen legges opp som en konsertpresentasjon av ca. 10 minutters varighet. I samråd med faglærer presenterer studenten et repertoar i den sjanger og stilart det har vært arbeidet med. Studenten må sende inn repertoarliste for eksamen til eksamen-imv@imv.uio.no senest to uker før sin eksamensdag. Listen skal inneholde studentens navn og hovedinstrument, titlene på komposisjonene som skal framføres, samt angivelse av komponist, og, der det er relevant, tekstforfatter. Studenten må også sende inn liste over utstyrsbehov.

Følgende kriterier legges til grunn for karaktersettingen:


Instrumental/vokal:

  • teknisk nivå
  • stilforståelse
  • formidling, herunder personlig uttrykk og interpretasjon
  • intonasjon og diksjon der dette er relevant
  • samspillegenskaper der dette er relevan


MIDI/data/produksjon som hovedinstrument:

Det skal presenteres én låt med 3-4 minutters varighet.

Studenten skal gjøre rede for hele produksjonsprosessen, der følgende punkter skal inngå:

• Valg av verktøy, musikere, forberedelser
• Opptaksprosessen
• Evt. programmering
• Mikseprosessen
• Bruk av effekter

Kandidaten må kunne vise hvordan musikken er lagt opp i sequencer og/eller andre relevante programmer. Dette kan gjøres på egen maskin, eller på utstyret i instituttets studio. Kandidaten må selv (evt. i samarbeid med instituttet) sørge for at relevant utstyr og programvare er tilgjengelig under eksamen.

Presentasjonen skal vare 10-15 minutter og skal legges opp som en presentasjon for fagpersoner. Den bør legges opp slik at kandidaten viser både bredde og dybde i sine ferdigheter.

Kandidaten må kunne svare på spørsmål fra kommisjonen angående alle trinn i produksjonsprosessen.


Emnets sensorveiledning finner du her.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk