Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I gruppene med fokus på rytmisk musikk vil man ta for seg arrangering for et ensemble med opptil 10 stemmer med komp, blåsere og solist. I undervisningen vil partiturer i disse stilartene bli analysert, og effektive arrangeringsteknikker vil bli presentert. I tillegg vil instrumentering for og bruk av blåsere og strykere bli gjennomgått. Studentene øver seg i bruk av disse teknikkene gjennom å skrive egne arrangementer i de aktuelle stilartene.

I gruppene med fokus på klassisk musikk vil arrangering og komponering for små besetninger (4-6 instrumenter) og instrumentkunnskap vil stå sentralt. Studenten vil skrive kortere arrangementer/komposisjoner for besetninger som strykekvartett, treblåserkvartett, messingkvintett og kor. Sentralt står gjennomspilling av studentenes oppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på rytmisk musikk vil du ha lært:

  • å skrive arrangementer for komp og opptil 5 blåsere med solist i genren jazz/pop/rock
  • blokkharmonisering og ulike voicing-teknikker
  • de håndverksmessige kravene som skal til for å skrive arrangementer til plater, studiobruk og kapellmesteroppdrag.

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på klassisk musikk vil du:

  • ha grunnleggende kjennskap til de vanligste stryker-, treblåser- og messinginstrumentene
  • kunne skrive idiomatisk for disse instrumentene og typiske besetninger de forekommer i
  • kunne arrangere for små besetninger med et bevisst forhold til balanse, tekstur og form
  • kunne produsere et profesjonelt partitur og stemmesett
  • analysere kortere satser for små besetninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med MUS1251 – Satslære (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av en dobbelttime gruppeundervisning i uken i 12 uker. Studenter som har fulgt grupper med ”klassisk” fokus på MUS1221 og MUS1231, kan fortsette med dette eller ta en prøve for å kunne bytte til grupper med ”rytmisk” fokus. På samme måte kan studenter som har fulgt grupper med ”rytmisk” fokus på MUS1221 og MUS1231, fortsette med dette eller ta en prøve for å kunne bytte til grupper med ”klassisk” fokus. Det forutsettes minst 80% fremmøte og at alle oppgaver blir innlevert til gitte frister. Høsten 2008 melder man seg til "klassisk" eller "rytmisk" etter fritt valg.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med 3 skriftlige oppgaver. For studenter som følger grupper med ”klassisk” fokus vil oppgavene være på 16-24 takter og bestå av et arrangement for mindre instrumentalensembler som strykekvartett, treblåsekvintett og messingkvintett. For studenter som følger grupper med ”rytmisk” fokus vil oppgavene være på ca. 32 takter og bestå av et enkelt arrangement for 4 kompinstrumenter og opptil 5 blåseinstrumenter pluss én vokal/lead-stemme.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk