Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å utvikle ferdigheter innen studioproduksjon. Undervisningen tar opp og gjennomgår:

  • Mikrofonplassering
  • Studioakustikk
  • Innspilling av band/ensembler
  • Forforsterkere, faseproblemer, kompressorbruk og lignende aktuelle temaer.
  • Miksing og effektbruk
  • En oversikt over den historiske utviklingen og visse sentrale problemstillinger tilknyttet studioproduksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

  • kunne gjøre opptak med band/ensembler
  • kjenne til vanlige problemstillinger tilknyttet flersporsopptak.
  • kunne mikse et flersporsopptak og benytte effekter på en hensiktsmessig måte.
  • ha erfaring i å planlegge og gjennomføre et prosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2280 – Digital audio og MIDI (nedlagt) eller MUS2211 – Databasert musikkproduksjon eller tilsvarende godkjent kompetanse innen studioproduksjon (fra høgskole etc).

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret og undervisningen er obligatorisk. Det blir gitt 30 timer med forelesninger og seminarundervisning. 3 praktiske oppgaver skal besvares i løpet av semesteret og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave som består av en praktisk studioproduksjon og en skriftlig arbeidsrapport på 6-8 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig (ZOOM).

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk