MUS2211 – Databasert musikkproduksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å utvikle ferdigheter innen musikkproduksjon på datamaskin og i studio, samt å få kunnskap om produsentens rolle.

 Undervisningen tar opp og gjennomgår:

 • Signalgang, foldback og kommunikasjon i studio
 • Bruk av forskjellige typer mikrofoner og forforsterkere
 • Mikrofonplassering
 • Synthesizer/enkel subtraktiv lydsyntese
 • Sampling
 • Effektprosessering (delay, phaser, flanger, chorus, klang, eq., bev.filtere, vokoder, kompressor, gate, m.m.)
 • Innspilling av enkeltinstrumenter og trommesett
 • Faseproblemer, kompressorbruk og lignende aktuelle temaer.
 • Miksing og effektbruk
 • Produsentens rolle og sentrale problemstillinger tilknyttet studioproduksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten ha ferdigheter og kunnskap innen bruk av moderne musikkproduksjonsverktøy samt

 • kunne gjøre akustiske opptak med mikrofoner
 • kjenne til vanlige problemstillinger tilknyttet flersporsopptak.
 • kunne mikse et flersporsopptak og benytte effekter på en hensiktsmessig måte.
 • Å planlegge og gjennomføre en produksjon

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1200 – Musikkbasis, MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon og MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon, eller godkjent tilsvarende kompetanse innen opptak og redigering av audio og MIDI.

For studenter på tidligere studieordninger:

MUS1225 Musikklab 1 og MUS1235 Musikklab 2, eventuelt de tidligere emnene MUS1220 Musikkteori 1A, MUS1232 - Hørelære 1B og MIDI, MUS2253 - Musikkproduksjon, MUS1253 Musikkproduksjon, eller godkjent tilsvarende kompetanse innen opptak og redigering av audio og MIDI.

Undervisning

 • 24 undervisningstimer

Obligatoriske aktiviterer

 • 3 oppgaver som skal presenteres i en underviningstime

Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Eksamen

 • En selvvalgt semesteroppgave som består av en 3-4 min. lang musikkproduksjon og en skriftlig arbeidsrapport på mellom 6 og 8 sider.

Til oppgavebesvarelsen kan både instituttets utstyr og eget utstyr benyttes. Oppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig enten på mikserommet eller på ZOOM i uke 2 (10.-14. januar).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk