MUS2325 – Musikklivet og musikkbransjen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir studentene kunnskaper om fremveksten av og sentrale kjennetegn ved musikkfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Seminarene gir konkret innblikk i den norske musikkbransjen gjennom at studentene møter representanter fra feltet og får undervisning om institusjoner og bedrifter innenfor musikkproduksjon og formidling, bransje- og interesseorganisjoner, støtteordninger og andre kulturpolitiske tiltak, programmering og drift av scener og festivaler og internasjonal markedsføring og musikkeksport.

Hva lærer du?

Studentene vil få innsikt i

  • Samfunns- og kulturvitenskapelige teorier som kan benyttes i analyser av musikkfeltet
  • Den historiske fremveksten av et norsk musikkliv og en norsk musikkbransje
  • Sentrale kjennetegn ved dagens norske musikkfelt sett i lys av en internasjonal kontekst
  • Organisasjonsformer, finansiering og arbeidsmåter i musikklivet og musikkbransjen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis undervisning i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene vil gå over åtte dobbelttimer. Seminarene vil bli avviklet som møter med sentrale aktører i norsk musikk. Studentene vil få orienteringer fra og delta i diskusjoner med representanter for musikkproduksjon og distribusjon, musikkformidling, offentlig forvaltning, rettighetsforvaltning og bransje- og interesseorganisasjoner.

Eksamen

  • 4 timers skriftlig digital hjemmeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk