MUS4260 – Utøvende M (instrumental- eller vokalundervisning)

Kort om emnet

Det blir gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet. Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå. Aktuelle arbeidsområder kan være:

Rytmisk musikk:

 • tekniske, rytmiske og harmoniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av relevant repertoar
 • teoretisk refleksjon
 • improvisasjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • samspill
 • interpretasjon og formidling

Kunstmusikk – klassisk:

 • tekniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av repertoar fra forskjellige epoker
 • teoretisk refleksjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • interpretasjon og formidling

Spesielt for MIDI/data som hovedinstrument:

Arbeidet med hovedinstrumentet skal bl.a. ta for seg følgende emner:

 • Valg/bruk av verktøy
 • Opptak
 • Programmering
 • Miks
 • Bruk av effekter

Hva lærer du?

Utvikle tekniske og musikalske ferdigheter, og bidra til økt forståelse av musikalsk stil, struktur og funksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

For å få opptak til emnet, må studentene bestå en opptaksprøve, som gjennomføres i midten av høstsemesteret.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap og gjennomført MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (nedlagt) eller MUS4211 – Fag- og oppgaveseminar (nedlagt) eller det tidligere, nå utgåtte emnet MUS4210.

Undervisning

Kurset strekker seg over to semestre, med 24 individuelle undervisningstimer à 45 minutter på hovedinstrument (obligatorisk frammøte).

Eksamen

Muntlig prøve i form av en praktisk eksamen. Eksamen legges opp som en konsertpresentasjon av minimum 15, maksimum 20 minutters varighet. I samråd med faglærer presenterer studenten et repertoar i den sjanger og stilart det har vært arbeidet med. Studenten må levere inn repertoarliste for eksamen og liste med besetning og utstyrsbehov senest to uker før sin eksamensdag. Repertoarlisten skal inneholde studentens navn og hovedinstrument, titlene på komposisjonene som skal framføres, samt angivelse av komponist, og, der det er relevant, tekstforfatter. Listen med besetning og utstyrsbehov skal inneholde hvilke instrumenter som skal benyttes samt øvrige tekniske behov. Instituttet kan ikke skaffe eller betale akkompagnatør. Studentene er selv ansvarlig for å ordne dette.

Emnets sensorveiledning finner du her.

 

Følgende kriterier legges til grunn for karaktersettingen:

Improvisert musikk - jazz/pop/rock

 • teknisk nivå
 • stil-/formforståelse
 • harmonisk og rytmisk forståelse
 • formidling, herunder personlig uttrykk, kreativitet og interpretasjon

Kunstmusikk - klassisk

 • teknisk nivå
 • musikalsk forståelse av stoffet
 • formidling, herunder personlig uttrykk og interpretasjon

Spesielt for produksjon som hovedinstrument:

Eksamen er på totalt maksimum 30 minutter, som skal inneholde en framføringsdel (maks. 10 minutter) og en muntlig presentasjonsdel (maks. 20 minutter).

Det skal framføres/avspilles to til tre  låter, evt. utdrag av disse.

For én av disse låtene skal studenten så gjøre rede for hele produksjonsprosessen, der følgende punkter skal inngå:

 • Valg av verktøy, musikere, forberedelser
 • Opptaksprosessen
 • Evt. programmering
 • Mikseprosessen
 • Bruk av effekter

Kandidaten må kunne vise hvordan musikken er lagt opp i den programvaren som er benyttet. Dette kan gjøres på egen medbrakt maskin, eller på utstyret i instituttets studio. Kandidaten må selv (evt. i samarbeid med instituttet) sørge for at relevant utstyr og programvare er tilgjengelig under eksamen.

Presentasjonen skal legges opp som en presentasjon for fagpersoner. Den bør legges opp slik at kandidaten viser både bredde og dybde i sine  ferdigheter. Den muntlige presentasjonsdelen kan gjerne inneholde lydeksempler som tydeliggjør ulike deler av produksjonen.

Kandidaten må kunne svare på spørsmål fra kommisjonen angående alle trinn i produksjonsprosessen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

I hovedsak norsk; mulig med individ. tilpasninger