MUS4282 – Miksing og mastring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å utvikle ferdigheter innen musikkproduksjon til å mikse og mastre musikk i ulike sjangre. Undervisningen tar opp og gjennomgår:

  • Klanglegging, eq-bruk, kompresjon og bruk av effekter
  • Balanse, dybde og perspektiver i miks.
  • Analytiske tilnærminger til lydmiks.
  • Masteringsteknikker

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

  • kunne mikse musikk innen visse stilarter.
  • kjenne til metoder for å analysere lydmikser.
  • ha en viss oversikt over mikseteknikker knyttet til ulike sjangre.
  • ha en viss kjennskap til masteringsteknikker.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2281 - Studioproduksjon og enten MUS2211 - Databasert musikkproduksjon eller MUS2280 - Digital audio og MIDI (nedlagt), eller tilsvarende relevant utdanning / relevante kunnskaper.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret, og undervisningen er obligatorisk. Det blir gitt 12 timer med forelesninger og 12 seminartimer. Minst 3 praktiske oppgaver må i løpet av semesteret besvares og godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeeksamen over oppgitt emne med tre ukers innleveringsfrist i slutten av semesteret. Oppgaven er en praktisk besvarelse bestående av en 3-4 min. lang musikkproduksjon og en skriftlig arbeidsrapport på mellom 6 og 8 sider. Til oppgavebesvarelsen kan både instituttets utstyr og eget utstyr benyttes.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk