Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å utvikle ferdigheter innen musikkproduksjon til å mikse og mastre musikk i ulike sjangre. Undervisningen tar opp og gjennomgår:

 • Klanglegging, eq-bruk, kompresjon og bruk av effekter
 • Balanse, dybde og perspektiver i miks.
 • Analytiske tilnærminger til lydmiks.
 • Masteringsteknikker

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

 • kunne mikse musikk innen visse stilarter.
 • kjenne til metoder for å analysere lydmikser.
 • ha en viss oversikt over mikseteknikker knyttet til ulike sjangre.
 • ha en viss kjennskap til masteringsteknikker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2281 - Studioproduksjon og enten MUS2211 - Databasert musikkproduksjon eller MUS2280 - Digital audio og MIDI (nedlagt), eller tilsvarende relevant utdanning / relevante kunnskaper.

Undervisning

 • 12 timer med forelesninger
 • 12 timer med seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre praktiske oppgaver

Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Eksamen

 • Tre-ukers praktisk hjemmeeksamen. Består av en 3-4 min. lang musikkproduksjon og en skriftlig arbeidsrapport på 6-8 sider.

Til oppgavebesvarelsen kan både instituttets utstyr og eget utstyr benyttes.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig enten på mikserommet eller på ZOOM i uke 3/4.
 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk