RSOS2802 – Ikke-jurister som rettsanvendere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg hvordan retten anvendes av jurister og ikke-jurister, d.v.s hvordan jurister (for eksempel dommere) og ikke-jurister (for eksempel helse- og sosialarbeidere) praktiserer rettsregler på ulike måter. Slike ulikheter gjør at retten på godt og vondt er mye mer mangfoldig ("pluralistisk") enn man ofte tror. Det kan også være store forskjeller i den måten retten anvendes på i ulike deler av kommunal- og statlig forvaltning. Hva må for eksempel til for at retten kan brukes som redskap for å minske risiko i oljeindustrien? På hvilken måte må regler konstrueres for å nå de ønskede mål? Kan konfliktmegling være et alternativ til en rettslig konfliktløsning?

Videre tar emnet for seg spørsmålet om "rettsliggjøring". Hvilken debatt har Demokrati- og maktutredningen ført til, og hvordan omdannes faktisk uenighet (for eksempel om samværsrett til barn) til rettslig konflikt?

Endelig tar emnet opp spørsmål i forbindelse med ”masseforvaltning” (for eksempel skatte- og trygdeforvaltningen) og moderne teknologi.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Det kreves god forståelse av følgende temaer:

 • Rettssosiologiens (eldre og moderne) klassikere/teoretikere
 • Forholdet mellom sosiologi og juss
 •  Kjønn og rett
 • Globalisering og rett
 • Makt og rett 
 • Kommunikasjon og rett
 • Verdier og rett

Ferdigheter

 • Kan anvende eksisterende rettssosiologiske teori og empirisk forskning for å forstå samfunnsrelevante spørsmål.
 • Kan anvende dette teoretiske og empiriske fundamentet i masteroppgaven.
 • Kan se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, basert på rettssosiologisk teori.

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff om rettssosiologske teorier, problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig.
 • Kan diskutere og problematisere sentrale temaer på emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RSOS4802 – Ikke-jurister som rettsanvendere (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Skoleeksamen: Ordlister og alminnelige ordbøker er tillatt, men skal leveres inn til eksamenskontoret via Infosenteret senest en uke før eksamensdatoen. Ordbøker på fremmedspråk må ha oversettelse til norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk