Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har som hovedmål å styrke studentenes kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk i en juridisk kontekst. Undervisningen vil ta hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og styrke studentenes kompetanse som juristlingvister.

Kurset er spesielt egnet for de som planlegger å studere i utlandet eller jobbe i et arbeidsmiljø der engelsk blir brukt, og vil utdype sine kunnskaper om et utenlandsk rettssystem. Dessuten vil kurset forbedre engelskferdighetene før studentene tar et engelskspråklig valgemne senere i studiet.

Kurset består av de følgende elementene:

 • Innføring i angloamerikansk rettssystem, historie, offentlig og privat rett, prosedyre og føderalisme. 
 • Innføring i juridisk fagterminologi/teknikk og forbedring av grammatikk
 • Skriftlige og muntlige øvelser (oversettelse av juridiske tekster, oppsummering av rettsaker, skriving av avtaler og brev, prosedyre konkurranse)
 • Juss i aksjon (juss i angloamerikanske samfunnet, advokatliv osv) 
   

Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Komparativ rett.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Gjennom ulike muntlige øvelser vil du utvide ditt ordforråd og kjennskap til idiomatiske og fagtekniske uttrykk. I tillegg trener du på både generelle og fagspesifikke lese- og skriveferdigheter i engelsk. Du vil lære å unngå de typiske feilene nordmenn gjør i engelsk når det gjelder både ordvalg og uttale, grammatikk og tegnsetting. Innføringen i det politiske systemet og rettssystemet er gjort i et komparativt perspektiv. Det sammenlignes systematisk med norske forhold.
 

Opptak og adgangsregulering

Emnet Engelsk for jurister er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Også søkere som har oppnådd graden master i rettsvitenskap kan opptas dersom det er plass. Emnet er også åpent for alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Søknad om undervisningsopptak på emnet gjøres på Studentweb. Ansatte som ikke er registrert med generell studiekompetanse ved UiO må søke om enkeltemneopptak i forkant av semesteret de ønsker å følge emnet. Ansatte må videre kontakte Infosenteret for å søke om undervisningsopptak.

Emnet har begrenset plass. Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på emnet, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

 • Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap
  Søkere rangeres etter studieansiennitet på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom søkere fortsatt står likt, rangeres søkerne etter karakter på siste tellende eksamen.
 • Ansatte
  Ansatte som søker opptak til emnene rangeres av fakultetet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har grunnleggende engelsk-kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ENGSEMJ – Semesteremne i engelsk for jurister

Undervisning

Undervisningen går over to semestre, med oppstart om høsten og avsluttende eksamen om våren. Det forutsettes at studenten møter godt forberedt til timene. Hjemmearbeid innebærer blant annet å lese, forberede innlegg, gjøre oversettelser og grammatikkoppgaver. Kurset krever aktiv deltakelse i timene, for eksempel gjennom høytlesing og gruppearbeid.

Det kreves oppmøte på 60 % av undervisningen (egenrapportering). Studenter som ikke møter opp til en av de 2 første undervisningstimene uten å melde fra på forhånd vil få sin påmelding til emnet slettet i Studentweb av administrasjonen.

Eksamen

Våren 2020: Digital skriftlig skoleeksamen på 4 t og en justerende muntlig eksamen

Hjelpemidler

Engelsk-engelsk ordbok

Merk at det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

JFSPR1110 Engelsk for jurister kan inngå i graden Master i rettsvitenskap, som valgemne på 3. studieår. Merk at emnet vil kun kunne erstatte et valgemne på bachelornivå, du kan ikke bruke Engelsk for jurister som valgemne på masternivå på 4. eller 5. studieår. 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt og det gis ikke tilbud om undervisning.

Eksamen

Emnet er vedtatt nedlagt, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til en siste eksamen våren 2020.  

Undervisningsspråk

Engelsk