JUR2000P – Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av JUR2000 – 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt). Emnet tilbys kun våren 2013

Emnet inneholder følgende fag:

  • Statsforfatningsrett 10 studiepoeng
  • Internasjonal rett 15 studiepoeng (Alminnelig
    folkerett 6 sp, EØS-rett 5 sp, Internasjonale menneskerettigheter 4
    sp)
  • Forvaltningsrett 25 studiepoeng (Alminnelig
    forvaltningsrett 15 sp, Velferdsrett 6 sp, Miljørett 4 sp)

Hva lærer du?

På 2. avdeling møter du de offentligrettslige fagene – rettsområder der den ene parten er staten eller en annen offentlig myndighet. Flere offentligrettslige fag kommer på fjerde avdeling.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Emnet kan tas av alle studenter som oppfyller forkunnskapskravene og er registrert som student ved UiO.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Det tilbys ikke undervisning i emnet.

Eksamen

Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamensoppgaven gis på norsk, den kan besvares på norsk, dansk eller svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

50

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det tilbys ingen undervisning.

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk