Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Høst 2011, se JUS5980 – Skatterett II (nedlagt) (emnet gir 10 studiepoeng).

Faget omfatter først og fremst et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av selskaper og selskapsdeltakere. Disse deler av faget bygger videre på skatterettsfaget i 4. avdeling. I tillegg omfatter faget innføring internasjonal skatterett samt i hovedtrekkene i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett. Der det forutsettes selskapsrettslig eller regnskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Se oversikten over om overlappende emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Master
Undervisning
Høst 2010

Undervisning gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5980 – Skatterett II (nedlagt).

Eksamen
Høst 2010

Eksamen gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5980 – Skatterett II (nedlagt).

Undervisningsspråk
Norsk