RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Vår 2021

Koronasituasjonen vil påvirke undervisning og eksamen ved Det juridiske fakultet. Semestersidene har oppdatert informasjon om undervisning og eksamensform.

Les mer om undervisning og eksamen våren 2021

Se også: Studier og korona ved Det juridiske fakultet


Emnet behandler ytringsfrihetens begrunnelse og materielle grenser (den individuelle ytringsfiheten). Hva er lov å si, hva er ikke lov å si - og hvorfor? Hovedvekten ligger imidlertid på det vi kan kalle ytringsfrihetens strukturelle forutsetninger. For eksempel: Hvis en ulovlig ytring blir publisert i avisen - hvem er ansvarlig? Er fordelingen av ansvar det samme om ytringen blir publisert på avisens debattforum på internett? På en Facebookside? Kan internettet regulseres og hvordan bør det være regulert?

Emnet legger særlig vekt på pressefriheten. Pressen har ikke en mer vidtrekkende materiell ytringsfrihet enn alle andre, men nyter godt av privilegier som for eksempel kildevern, og er samtidig underlagt et særskilt ansvar - redaktøransvaret. Men hvem er egentlig pressen?

Hva lærer du?

Du vil opparbeide grunnleggende forståelse for ytringsfrihetens innhold og grenser, og for hvordan dette blant annet setter rammer for digitale medier.

Opptak og adgangsregulering

Kurset tilbys i første rekke til studenter som er tatt opp til studieprogrammene Digitale medier og Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) (under utfasing).

Dersom det er ledig plasser kan enkeltemnestudenter søke på emnet i Studentweb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt dels som forelesninger, dels som kurs hvor det forutsettes aktiv deltakelse i diskusjoner, studentpresentasjoner m.m.

Eksamen

Skriftlig eksamen med bokstavkarakterer.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk