AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise

Kort om emnet

Emnet gir en enkel og populær oversikt over fagområdet astronomi og astrofysikk. Det legges vekt på å hele tiden inkludere siste nytt i et fagfelt som utvikler seg raskt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til og kan beskrive stjernehimmelen sett fra jorda og den historiske utviklingen av vårt verdensbilde.
  • kan du forklare fenomen som sol- og måneformørkelser og tidevann.
  • kan du beskrive solsystemet med dets ulike objekter, og kjenne til modeller for hvordan dette og andre planetsystemer ble dannet.
  • har du forståelse for sola og andre stjerner, deres dannelse og utvikling.
  • har du kjennskap til ulike typer galakser og deres fysiske egenskaper.
  • kan du beskrive Big Bang-modellen for universets utvikling, og forstå argumentene for mørk materie og mørk energi.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har 4 forelesningstimer og 4 gruppetimer per uke.

Eksamen

Emnet har avsluttende skriftlig eksamen, 2 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet undervises ved både vår og høst semesteret, og tilbyr derfor ikke utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2022 16:10:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk