Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første del av emnet tar for seg galakser, aktive galakser og galaksehoper. Den andre delen av emnet handler om teori for dannelse av strukturer i universet, og metoder for å observere dem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne det følgende:

  • Beskrive de ulike typene galakser og deres fysiske egenskaper. Vite hvordan rotasjonskurven for Melkeveien bestemmes, og kunne regne på modeller for fordelingen av stjerner og mørk materie i galakser.
  • Beherske modeller for galaksehoper og metoder for å bestemme masse og fordeling av mørk materie i dem.
  • Kunne anvende newtonsk perturbasjonsteori og forstå utviklingen av strukturer i det lineære området, samt de statistiske metodene som brukes for å beskrive dem.
  • Forstå den sfæriske kollapsmodellen for å beskrive dannelse av strukturer, både kvantitativt og kvalitativt.
  • Kjenne til gravitasjonslinser som teknikk for å studere strukturer, og kunne anvende den kvantitativt på idealiserte systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) , eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Ingen.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er fire timer forelesninger i uken og to timer med gruppeundervisning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen teller ca. 50% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Mot slutten av semesteret forventes det at studenter skal holde en 20-25 minutters presentasjon om et valgt tema (en liste med temaer tildeles). Presentasjonen teller ca. 20% av sluttkarakteren.  Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av alle delene. I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Hjelpemidler

Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)