FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innsikt og forståelse av hvordan nye legemidler/legemiddelkandidater utvikles.

Hva lærer du?

Det vil bli gitt undervisning i design og utvikling av legemidler, og hvilke teknikker som benyttes til dette. Følgende tema vil bli belyst: Struktur-aktivitets studier, kombinatoriske teknikker og High Throughput Screening, interaksjoner mellom reseptorer- og legemiddel kandidater, prodrugs og metabolisme av legemidler.

Studentene vil få deler av pensum dekket ved å lese aktuelle forskningsartikler.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1. avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og selvstudium. Studenten må i tillegg gi en presentasjon for de andre studentene basert på en eller flere review artikler. Review artiklene omhandler et relativt nytt tema innen legemiddelutvikling. Temaet bestemmes av emneansvarlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 03:31:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Undervisningsspråk
Norsk