Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av 3 hovedelementer:

  • Generell toksikologi (inkludert toksikologiske mekanismer)
  • Vurdering av legemidlers og viktige kjemikaliers toksikologi (generell toksisitet, organ toksikologi, gentoksisitet, karsinogenitet og toksikologisk testing av legemidler)
  • Klinisk toksikologi av legemidler og viktige kjemikalier (toksisk dose, diagnose og behandling, med spesielt fokus på antidoter)

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Kjenne til toksikologiske begreper og cellulære og biokjemiske virkningsmekanismer for toksisk effekt av legemidler.
Kunne de prinsipper som ligger til grunn for toksikologisk vurdering av nye legemidler og toksikologisk oppfølging av legemidler i vanlig bruk.
Kjenne til de mest akuttoksiske legemidler og kjemikalier, forgiftningssymptomer og litt om behandling og anbefalte antidoter.

Ferdighetsmål:
Kunne finne fram og forstå toksikologisk dokumentasjon
Være i stand til å informere helsepersonell og publikum om toksiske effekter av legemidler og om bruk av antidoter.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM9720 – Legemiddeltoksikologi

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid med noe problembasert undervisning.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk