FYS9120 – Videregående kvantefeltteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnets hovedmål er å gi en moderne forståelse av kvantefeltteori, med fokus på prinsippene bak Standardmodellen i partikkelfysikk. Det legges særlig mye vekt på utregning av loop-diagrammer, forståelsen av regularisering og renormalisering innen kvantefeltteori, samt kvantisering av ikke-Abelske gaugeteorier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet forventes det at du kan:

 • utføre én-loop-beregninger i kvanteelektrodynamikk (QED).
 • forklare bakgrunnen for IR-divergenser, hvordan de tolkes og hvordan de kansellerer.
 • utføre dimensjonell regularisering.
 • forklare den moderne tolkningen av UV-cutoffs og sammenhengen med effektiv feltteori (EFT).
 • forklare bakgrunnen for renormaliseringsgruppen og utlede beta-funksjoner for koblingskonstanter.
 • gjennomføre utregninger med renormalisert perturbasjonsteori.
 • forklare hvordan kvantisering av ikke-Abelske teorier skiller seg fra kvantisering av Abelske teorier.
 • forklare bakgrunnen for asymptotisk frihet i QCD, samt kjenne til de viktige fysiske konsekvensene.
 • forklare bakgrunnen for, og bruken av, partontetthetsfunksjoner.
 • presentere et teknisk tema fra kvantefeltteori ved å skrive en kort oversiktsartikkel.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori. Det kan være en fordel med FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis bare som selvstudium våren 2021.

Eksamen

 • Innlevering av prosjektoppgave med tema etter avtale med fagansvarlig (teller 40%) 
 • Avsluttende muntlig eksamen (teller 60%).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS5120 – Videregående kvantefeltteori

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 20:12:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)