Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan radioaktive stoffer og atomkjernens fysiske egenskaper benyttes i medisin, både til diagnostikk og terapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende kunnskap om radioaktivitet og radioaktive stoffers fysiske og kjemiske egenskaper.

  • har du kunnskap om dosebegrepet, og om nukleær strålings vekselvirkning med materie, spesielt med tanke på strålingens bruk i molekylær, målrettet strålebehandling av kreft.

  • har du kunnskap om prinsipper for deteksjon av nukleær stråling (ulike typer detektorer, deteksjonsgrenser, usikkerhets-analyse).

  • har du detaljert kunnskap om hvordan radioaktive nuklider produseres i ulike typer kjernereaksjoner (nøytron-reaksjoner og reaksjoner med ladete partikler), og hvordan disse nuklidene kobles til bærermolekyler som har en spesifikk transportvei, fysiologisk funksjon eller interaksjon med prosesser i kroppen.

  • har du kjennskap til hvordan radioaktive sporingsstoffer kan brukes i diagnose og terapi.

  • har du kunnskap om nukleærmedisinske detektorsystemer fra de enkleste (singel-detektor helkroppstelling) til de mer kompliserte, slik som SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography) og PET (Positron Emission Tomography).

  • har du kunnskap om diagnose og terapi med ekstern stråling som: røntgen og CT (Computer Tomography), proton- og 12C-terapi.

  • har du kjennskap til strukturell MRI (Magnetic Resonance Imaging), spesielt med henblikk på fusjon av MR med de funksjonelle teknikkene PET og SPECT, samt hvordan nukleær stråling brukes i medisin, både i form av injiserte radioaktive sporingsstoffer (tracere) og som eksterne stråler.

  • har du god kunnskap om hvordan proton- og karbonterapi forgår, kan regne ut dosedeponering og gjøre rede for tomografiske teknikker og billeddannelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med forkunnskaper om fremstilling og bruk av radioaktive stoffer innen medisin, for eksempel fra grunnkurs ved UiO i ett av fagfeltene kjernefysikk, kjernekjemi, biofysikk, farmasi/radiofarmasi eller medisin/medisinsk fysikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS4535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet gis som forelesninger over 60 timer, 4 timer per uke. Noen av disse timene er kombinert med teoretiske øvelser i klasserommet.

Emnet har ekskursjon til produksjonslaboratorier (IFE, Oslo Syklotronlaboratorium og Norsk Medisinsk Syklotronlaboratorium og anvendelsesinstitusjoner (Radiumhospitalet eller Rikshospitalet).

Omtrent halvveis i semesteret blir studentene gitt et individuelt tema de skal forberede en 15-20 minutter lang presentasjon om. Presentasjonen gjennomføres for forelesere og studenter i plenum. For å gå opp til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent den obligatoriske fremføringen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent den obligatoriske fremføringen.

Kurset avsluttes med muntlig eksamen i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Nuklidekartet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)