Dette emnet er nedlagt

FYS-GEO4110 – Scientific Communication and Research Ethics

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Verktøy og metoder i vitenskaplig forskning og kommunikasjon, dekker vitenskaplig forskningsetikk, litteratur og referansesøk, typer vitenskaplige dokumenter, skriveteknikker og presentasjonsteknikker. Spesifikke editeringsverktøy, grafisk utforming, presentasjon og biblioteksøkemaskiner vil demonstreres og undervises.

Hva lærer du?

Kurset gir studenten en introduksjon til vitenskaplig etikk og kommunikasjon gjennom å fullføre et prosjekt, samtidig som man forberedes til en masteroppgave. Studentene forventes å ta eksperimentelle kurs samtidig, med observasjon, analyse, eller numeriske metoder slik at studenten får råmateriale til rapporter og presentasjoner. Det kreves at studentene lager presentasjoner (muntlige og postere) og skriver rapporter basert på arbeid de gjør i andre kurs eller uavhengig forskning. I tillegg må de også delta på seminar og posterfremvisninger, kommunisere med foredragsholdere og at de forteller hva man har lært i tidligere forelesninger i plenum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i fysikk, geofag eller anvendt matematikk.

Undervisning

Kurset strekker seg over et full semester med 30 timer undervisning. Kurset inkluderer obligatoriske studentpresentasjoner.

Eksamen

Obligatorisk presentasjon, teller 50 % av karakteren, og obligatorisk prosjektarbeid, som teller 50 % av karakteren. Bestått/ikke bestått.

Emnet gir ingen ny eksamen i begynnelsen av påfølgende terminar for kandidater som trekker seg under eksamen eller stryker til ordinær eksamen. For generell informasjon om ny eksamen, se fakultetets sider for dette. Disse foreligger også på engelsk

Les også om detaljert informasjon om eksaminering på Matematisk-naturvitenskaplig fakultet

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt