Dette emnet er nedlagt

FYS-KJM5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en beskrivelse av kjernespektroskopiske teknikker og metoder. Stoffet er knyttet til følgende emner: Stråling gjennom materie, statistiske metoder, detektorer, halvlederegenskaper, scintillatorer, kjernereaksjoner, akseleratorer, reaktorer, gamma-spektroskopi, partikkel- og elektronspektroskopi, signalkontroll, koinsidenser, multidetektorsystemer og standard bus-instrumentering.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne de viktigste nukleære måleteknikker og det teoretiske grunnlag for disse. Gjennom utstrakt labarbeid vil studenten få praktisk trening i signalbehandling og elektroniske moduler.

Studenten skal ha teoretiske og praktiske kunnskaper om nukleære målemetoder slik at hun/han er i stand til å vurdere deres bruk under ulike situasjoner og å kunne utføre pålitelige målinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS3520 – Kjernefysikk, struktur og spektroskopi (nedlagt) eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter inntil 4 timer undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke. 3 uker blir avsatt til lab-oppgaver.

Eksamen

Semesteret avsluttes med en muntlig eksamen som teller 100%. lab må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke fra og med 2018.

Eksamen

Eksamen vil tilbys høsten 2018 og 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)