Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Standard-modellen for elektrosvake og sterke vekselvirkninger. Feynman-regler. Kvantativ sammenligning av teori og eksperiment for typiske sprednings- og desintegrasjons-prosesser. Nøytrinofysikk. CKM masse-miksing-matrisen. Higgs-mekanisme, supersymmetri og veien videre mot en ”teori for alt”. Aktuelle eksperimenter i akselerator- og astro-partikkelfysikk.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Studentene får en introduksjon til elementærpartikkelfysikk som forbereder de for masterstudier i feltet. Beregnings- og simuleringsverktøy for høyenergifysikk er tatt i bruk.

Etter kurset forventes studentene å vite om:

 • Nøytrinofysikk
 • Feynmanregler
 • Higgsmekanismen
 • CKM masse-blandningsmatrisen
 • Eksperimenter ved akseleratorer og i astropartikkelfysikk
 • Standardmodellen (SM) for elektrosvake (EW) og sterke vekselvirkninger (QCD)
 • Kvantitativ sammenligning av teori og eksperiment for sprednings- og henfalls-prosesser
 • Teorier utover Standardmodellen, f.eks. supersymmetri (SUSY) og store forente teorier (GUT)


Etter kurset forventes studentene å kunne:

 • Regne, ved hjelp av Feynmanreglene, tverrsnitter for flere prosesser samt henfallsbredder eller levetider for partikkelresonanser.
 • Sammenligne analytiske beregninger med forutsigelser beregnet med simuleringsprogrammer som CompHEP.
 • Lese publikasjoner i fagfeltet partikkelfysikk.
 • Tolke eksperimentelle resultater innenfor eller utover Standardmodellen.
 • Skrive prosjektrapporter og forberede og holde korte presentasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter inntil 4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Eksamen

2-4 obligatoriske oppgaver (ca. 30 % vekting). 1 prosjektoppgave (ca. 30 % vekting). Semesteret avsluttes med en muntlig eksamen (ca. 40 % vekting). Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering:

- rapport fra vårsemesteret 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)