FYS5555 – Forskningsbasert partikkelfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet utledes standardmodellen for den elektrosvake og sterke vekselvirkningen gjennom læren om konserveringslover og prinsippene om gaugeinvarians. Emnet inkluderer beregninger av forskjellige fysiske prosesser, både i standardmodellen og i ulike modeller for ny fysikk. De teoretiske beregningene vil hele tiden bli fulgt opp i en mer eksperimentell retning ved bruk av simuleringsverktøy og analyse av ekte data fra partikkelkollisjoner. Særlig fokus vil bli gitt til samspillet mellom de eksperimentelle resultatene og de teoretiske beregningene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en detaljert forståelse av hvordan gauge-symmetrigruppene danner basisen for standardmodellen og den elektrosvake og sterke vekselvirkningen.
  • vet du hvordan man kan bruke higgsmekanismen til å spontant bryte den elektrosvake symmetrien og dermed også generere masser til de svake gauge-bosonene og fermionene.
  • kan du ta i bruk praktiske hjelpemidler for å gjøre detaljerte beregninger av prosesser både innenfor rammeverket til standardmodellen, men også i ulike modeller utover dette.
  • kan du ta i bruk dataverktøy, slik som CompHEP, til å beregne og simulere partikkelkollisjoner og henfall, og kan vurdere egne teoretiske beregninger opp mot simuleringer og tilgjengelige eksperimentelle resultat.
  • kan du ta i bruk ekte og simulerte data fra LHC gjennom CERN Open Data Portal, og utføre en fullstendig og moderne dataanalyse innen partikkelfysikk.
  • kan du studere proton-proton-kollisjoner og nyttiggjøre deg alt det data fra LHC åpner for med tanke på presisjonsmålinger og søken etter nye partikler og fenomener.
  • kan du lese og diskutere publikasjoner tilknyttet høy-energi partikkelfysikk.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil inneholde forskjellige elementer: forelesninger, prosjekter, demonstrasjoner og praktiske økter med veiledning, dataanalyse og bruk av statistiske metoder.

Det vil være to timer med forelesninger per uke, og to timer med praktisk arbeid.

Det vil være to mindre prosjekter i løpet av semesteret samt et større, avsluttende prosjekt, med fullstendig prosjektrapport. Alle tre prosjektene vil telle på karakteren.

Eksamen

Deleksamen i form av to prosjekter som begge vektes 17% av karakter, 34% tilsammen.

Deleksamen i form av en avsluttende prosjektrapport som vektes 33% av karakter.

Deleksamen i form av en avsluttende muntlig eksamen, vektes 33% av karakter. Eksaminasjonen inkluderer en presentasjon av det avsluttende prosjektet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9555 – Forskningsbasert partikkelfysikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 22:11:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)