Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teorien for strålingstransport i multippelt spredende, absorberende og emitterende atmosfærer. Generelle løsninger av strålingstransport-likningen gjennomgås. Spesielt to-strøms-approksimasjoner og Diskrete Ordinaters Metode. Anvendelser av teorien på problemer i jordas atmosfære. Studentene vil også få en innføring i bruk av en moderne strålingsmodell.

Hva lærer du?

Studentene vil få en grunnleggende innføring i teorien for spredning, absorpsjon og emisjon av elektromagnetisk stråling i atmosfærer. Det vil også bli gitt en innføring i en eksisterende strålingstransportmodell som kan anvendes f.eks. i forbindelse med analyse av data fra bakke- og satellittinstrumenter i UV-, synlig- og IR-området.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9630 – Transport of radiation in the atmosphere (nedlagt)

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter inntil 4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Karakter i emnet settes på grunnlag av avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (fire timer). Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset etter at påmeldingsfristen er ute.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)