Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skal arbeide med 2 prosjekter. Prosjektene velges fra en på forhånd oppsatt liste, som vil variere fra år til år, med temaer som f.eks.:

 • Biodiversitet. Utnytting og bevaring
 • Over-forbruk av levende ressurser
 • Matsikkerhet
 • Vannforsyning
 • Pesticider inkludert alternativer som feromoner
 • Stratosfærens ozonlag
 • Forurensning og helse
 • Modellering av komplekse geokjemiske systemer

Du skal skrive en individuell og en gruppeprosjektoppgave.

Hva lærer du?

Emnet skal utvikle din evne til kritisk bruk av litteraturressursene i bibliotek og på internett, ved innsamling og analyse av data og ved å skrive og presentere en rapport på temaer innen miljøvitenskapen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

NAM1000 – Miljøvitenskap: klimasystemet (nedlagt) og NAM1010 – Bio-geologiske prosesser (nedlagt)

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

Du vil arbeide med to prosjekter, en individuell oppgave og en gruppeoppgave, under veiledning av en eller flere faglærere. Emnet vil ha en WEB-side tilgjengelig. Studentene vil samarbeide både i kollokviegrupper og via det WEB-baserte Classfronter. Det gis forelesning i utvalgte emner.

Eksamen

Obligatorisk innlevering av to prosjektoppgaver: En gruppeoppgave (teller 1/3) og en individuell oppgave (teller 1/3). Begge oppgavene må være bestått for at du skal kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen (3 timer), som teller 1/3. Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble gitt ordinært siste gang høsten 2007. Høsten 2008 tilbys NAM1020 kun til NAM-programstudenter som mangler NAM1020 fra før. Emnet kan bli undervist i en forenklet form og med muntlig eksamen.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)