Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale emner innen atferdsbiologi belyses gjennom forelesninger, seminarer og to prosjektoppgaver. Det vil være nyttig for deg som vil arbeide med atferd, og for alle som er interessert i økologi og evolusjon.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du fått:

  • kunnskap om moderne atferdsbiologi i lys av økologi og evolusjon
  • økt evne til kritisk lesning av faglitteratur og økt evne til å diskutere fag både muntlig og skriftlig
  • grunnlag for en masteroppgave innen emnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (nedlagt).

Emnene BIO4091 og BIO9091 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i første periode av vårsemesteret.

Alle forelesninger, seminarer og prosjektoppgaver er obligatoriske

Eksamen

Muntlig eksamen. Prosjektoppgavene må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)