Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en teoretisk og empirisk innføring i studiet av naturlig utvalg og tilpasninger hos levende organsimer. Emnet fokuserer på (1) Strukturen og logikken i populasjonsgenetiske, kvantitativ genetiske og fenotypiske (optimalisering og spillteori) modelleringsteknikker og hvordan slike modeller brukes til å belyse vitenskapelige problemstillinger i evolusjonsbiologi og økologi; (2) eksperimentelle og komparative studier av naturlig utvalg og tilpasninger i naturlige populasjoner basert på fenotypiske og genetiske data; og (3) sammenhengen mellom teoretiske og empiriske tilnærminger innen dette forskningsfeltet. Emnet inkluderer praktisk øvelse i analysering av teoretiske modeller, datasimulering og statistisk analyse av populasjonsgenetiske og fenotypiske data.

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå en generell forståelse av prosessene og beskrankningene forbundet med adaptiv, fenotypisk evolusjon. Spesifikt skal studentene nå et tilstrekkelig faglig nivå og en modenhet til kritisk å kunne lese og forstå originalartikler innen teoretisk og empirisk evolusjonsbiologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9220. Ta kontakt med studieseksjonen.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO9220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning og datalab.

Eksamen

Godkjente labrapporter, avsluttende skriftlig eksamen på tre timer (teller 100%).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2010.

Eksamen

Siste eksamen for studenter som allerede har bestått BIO4220, arrangeres høsten 2012. Ta kontakt med studieseksjonen i god tid for å melde deg opp til dette.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)