Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Det gis en teoretisk og empirisk innføring i studiet av naturlig utvalg og tilpasninger hos levende organsimer. Emnet fokuserer på (1) Strukturen og logikken i populasjonsgenetiske, kvantitativ genetiske og fenotypiske (optimalisering og spillteori) modelleringsteknikker og hvordan slike modeller brukes til å belyse vitenskapelige problemstillinger i evolusjonsbiologi og økologi; (2) eksperimentelle og komparative studier av naturlig utvalg og tilpasninger i naturlige populasjoner basert på fenotypiske og genetiske data; og (3) sammenhengen mellom teoretiske og empiriske tilnærminger innen dette forskningsfeltet. Emnet inkluderer praktisk øvelse i analysering av teoretiske modeller, datasimulering og statistisk analyse av populasjonsgenetiske og fenotypiske data.

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå en generell forståelse av prosessene og beskrankningene forbundet med adaptiv, fenotypisk evolusjon. Spesifikt skal studentene nå et tilstrekkelig faglig nivå og en modenhet til kritisk å kunne lese og forstå originalartikler innen teoretisk og empirisk evolusjonsbiologi.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning og datalab.

Eksamen

Godkjente labrapporter. Presentasjon av vitenskapelige artikler med leding av påfølgende plenumsdiskusjon er obligatorisk, og må gjennomføres før kandidaten kan stille til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen på tre timer (teller 100%)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2010.

Eksamen

Siste eksamen for studenter som allerede har bestått BIO9220, arrangeres høsten 2012. Ta kontakt med studieseksjonen i god tid for å melde deg opp til dette.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)