Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i grunnleggende prinsipper innen eukaryot molekylær genetikk og utviklingsbiologi. Emnet bygger på MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne hovedprinsipper i genekspresjon
 • Beherske hovedmethoder for å studere nukleinsyrer og proteiner i genregulering
 • Kjenne hovedprinsippene i celledeling, apoptose, celledifferensiering
 • beherske grunnleggende kunnskaper om de genetiske prinsipper som medvirker i utforming og opprettholdelse av en organisme
 • kjenne hvordan feil i disse genetiske prinsipper kan gi opphav til sykdomstilstand.
 • kunne utføre og planlegge enkle laboratorieforsøk og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV3020:

For studenter som tar MBV3020 høsten 2014 eller senere gjelder at MBV3020 ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) og MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet overlapper med BIO253 og BIO205.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger, ca 35 timer, laboratoriekurs, 15 timer, kollokvier, ca 12 t og seminarer, 4 timer.

Laboratoriekurset, kollokviene og seminarene er obligatoriske og må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Lab.-journaler (ca 1/4 vekting) og en 3 timers skriftlig avsluttende eksamen (ca 3/4 vekting) i desember. Ingen tillatte hjelpemidler. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de enkelte deler som inngår i vurderingen.

Bokstavkarakterer (A-F)

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på universitetets eksamenssider

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises for siste gang høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)