Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nukleotidmetabolisme. Struktur av RNA og DNA. Kromatinstruktur, DNA-metylering, histonmodifisering. Replikasjon og reparasjon av DNA. RNA-transkripsjon, prosessering av mRNA, regulering av genaktivitet.

Hva lærer du?

Kunnskap om hvordan nukleotider bygges opp og nedbrytes i celler. Forståelse av struktur-funksjonsammenhenger for nukleinsyrer og kromatin. Kunnskap om det enzymatiske grunnlaget for replikasjon av og korrigering av skader i genomet. Forståelse av hvordan gener avleses og hvordan det avleste RNA prosesseres videre, og hvordan genene reguleres ved et samspill mellom proteiner og nukleinsyresekvenser. Kritisk lesing av vitenskapelige artikler samt presentsjon av disse for andre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt) og MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) eller tilsvarende. Disse emnene vil være obligatoriske forkunnskaper fra og med opptaket våren 2008.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på det kunnskapsnivå som er oppnådd i den tidligere del av bachelorstudiet i MBK-programmet og spesielt MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt) og MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) eller tilsvarende kunnskaper. Fra og med våren 2008 vil MBV 1030 og MBV 2010 være obligatoriske forkunnskaper for opptak.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med emner fra gammel studieplan, emner som har vært undervist 2003 vår og tidligere.

Undervisning

Forelesninger (ca 30 timer), kollokvier (ca 15 timer). Studentene presenterer vitenskapelige artikler (ca 5 timer). Kollokviene og presentasjonene er obligatoriske.

Eksamen

En skriftlig 1,5 timers deleksamen (medio mars) (ca 25% vekting), ingen tillatte hjelpemidler. Studenter som har gyldig fravær, bla legeattest, må ta utsatt prøve ca 3 uker etter deleksamen.

Presentasjonen av vitenskapelige artikler inngår som del av eksamen(ca 25% vekting).

En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen (juni) (ca 50% vekting). Ingen tillatte hjelpemidler. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering. Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på fakultetets eksamenssider

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Annet

Emnet er obligatorisk for studieretning Biokjemi i studieprogrammet MBK.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervises siste gang våren 2012.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk