IN4220 – Å forstå bruk før bruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over hva interaksjonsdesignere bør vite om bruk og brukskontekst for å designe optimale og brukervennlige digitale artefakter og systemer og forstå utfordringene ved å designe for bruk. Det legges vekt på begreper og teorier, illustrert med eksempler fra hverdagsliv og forskning. Emnet skal trene studentenes forestillingsevne og evne til å tenke alternativt om menneskers relasjoner til digitale artefakter og systemer på kort og lang sikt.   

Det vektlegges evne til å analysere betingelsene for bruk og vurdere ulike utfordringer i bruksorientert design.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du:

  • ha utviklet din evne til å forstå og sette deg inn i brukernes perspektiv (og beskrive det)
  • kunne beskrive bruk som prosess over tid, som involverer læring (av-, ny-læring, mestring) og nye bruksmåter
  • kunne diskutere bruk som en kompleks virksomhet i en større sammenheng
  • kunne karakterisere ulike brukssituasjoner
  • kunne diskutere etiske og politiske sider ved tekniske løsninger, f.eks. varighet, bærekraft, omsorg
  • kunne diskutere prinsipielle og praktiske implikasjoner for design i ulike brukssituasjoner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Antall plasser på emnet er 80 (for IN3220 og IN4220 tilsammen)

Rangering:

  1. Bachelorstudenter på Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)
  2. Masterstudenter på Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år)
  3. Studenter på bachelorprogram på institutt for informatikk
  4. Studenter på masterprogram på institutt for informatikk

IN1060 – Bruksorientert design

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvingsgrupper pr. uke. Det kreves 80% oppmøte på undervisningen.

Det kreves godkjente obligatoriske oppgaver og deltakelse i obligatorisk prosjekt.  Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen med individuell karakter.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3220 – Å forstå bruk før bruk

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 14:15:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk