IN4220 – Å forstå bruk før bruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over hva interaksjonsdesignere bør vite om bruk og brukskontekst for å designe optimale og brukervennlige digitale artefakter og systemer og forstå utfordringene ved å designe for bruk. Det legges vekt på begreper og teorier, illustrert med eksempler fra hverdagsliv og forskning. Emnet skal trene studentenes forestillingsevne og evne til å tenke alternativt om menneskers relasjoner til digitale artefakter og systemer på kort og lang sikt.   

Det vektlegges evne til å analysere betingelsene for bruk og vurdere ulike utfordringer i bruksorientert design.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du:

  • ha utviklet din evne til å forstå og sette deg inn i brukernes perspektiv (og beskrive det)
  • kunne beskrive bruk som prosess over tid, som involverer læring (av-, ny-læring, mestring) og nye bruksmåter
  • kunne diskutere bruk som en kompleks virksomhet i en større sammenheng
  • kunne karakterisere ulike brukssituasjoner
  • kunne diskutere etiske og politiske sider ved tekniske løsninger, f.eks. varighet, bærekraft, omsorg
  • kunne diskutere prinsipielle og praktiske implikasjoner for design i ulike brukssituasjoner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Antall plasser på emnet er 80 (for IN3220 og IN4220 tilsammen)

Rangering:

  1. Bachelorstudenter på Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)
  2. Masterstudenter på Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år)
  3. Studenter på bachelorprogram ved Institutt for informatikk
  4. Studenter på masterprogram ved Institutt for informatikk

IN1060 – Bruksorientert design

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvingsgrupper pr. uke. Det kreves 80% oppmøte på undervisningen. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det kreves godkjente obligatoriske oppgaver og deltakelse i obligatorisk prosjekt.  Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen med individuell karakter.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3220 – Å forstå bruk før bruk

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 23:31:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk