IN9060 – Ytelse i distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Å forstå grensene for systemytelsen og flaskehalsene i distribuerte systemer er utfordrende og vitalt for utplasseringen av ethvert moderne høyytelsessystem. Emnet tar for seg teknikker du kan bruke for å korrekt analysere systemytelsen og videre finne flaskehalsene i end-to-end-systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet har du fått kunnskap om:

 • krav og løsninger i forbindelse med ytelse i distribuerte systemer og erfaring i å designe og utføre eksperimenter
 • eksperimenter i forbindelse med algoritmer og systemarkitekturer og erfaring med å evaluere og forbedre ytelse
 • hvordan du kan presentere og visualisere analysedata for å fremheve de viktigste resultatene. Studentene og lærerne diskuterer gruppenes resultater i fellesskap.

Du vil også ha fordypet deg i et valgt underemne av emnet, som du vil presentere til de andre studentene.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

 1. Forelesninger: 24 timer (i sett på 4 timer)
 2. Grupper: 12 (i sett på 3 bolker)
 3. Tre muntlige, interaktive presentasjoner av postere: 9 timer (i sett på 3 timer)
  • Presentasjonen er obligatorisk
  • Oppmøte på alle presentasjonenen er obligatorisk
  • Kun gyldige i samme semester
 4. Tre hjemmeeksamener
  • Rapport om platformspesifikke valg og ytelsesoppnåelse (karaktertellende)
  • Fungerende kildekode (karaktertellende)
 5. Diskusjoner med foreleserne om et spesifikt tema i forberedelse for en student-holdt forelesning

Poster som illustrerer ytelsesresultatene (obligatorisk, men blir ikke gitt karakter)

Eksamen

Endelig karakter vil bli utdelt basert på 3 oppgaver (hjemmeeksamen) med muntlig presentasjon som utgjør ca 33% hver. Mangler en gradert oppgave tillates fortsatt deltakelse i de gjenværende eksamenene. Alle eksamener må tas i løpet av samme semester.

I tillegg til de tre hjemme-eksamenene skal PhD-studenter holde en forelesning for klassen om et spesifikt tema valgt i samarbeid med emnets forelesere.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:  IN5060 – Ytelse i distribuerte systemer, INF5072 – Performance in Distributed Systems (videreført), INF5071 – Performance in distributed systems (nedlagt), INF5070 – Mediatjener og distribusjonssystemer (nedlagt), INF9072 – Performance in Distributed Systems (videreført), INF-SERV

Hjelpemidler til eksamen

Alle, men ingen tekst eller kode kan være gjengitt ordrett fra en annen kilde

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 11:20:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)