IN5060 – Ytelse i distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Å forstå grensene for systemytelsen og flaskehalsene i distribuerte systemer er utfordrende og meget viktig for utplasseringen av ethvert moderne høyytelsessystem. Emnet tar for seg teknikker du kan bruke for å korrekt analysere systemytelsen og videre finne flaskehalsene i end-to-end-systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet har du fått kunnskap om:

 • krav og løsninger i forbindelse med ytelse i distribuerte systemer og erfaring i å designe og utføre eksperimenter
 • eksperimenter i forbindelse med algoritmer og systemarkitekturer og erfaring med å evaluere og forbedre ytelse
 • hvordan du kan presentere og visualisere analysedata for å fremheve de viktigste resultatene. Studentene og lærerne diskuterer gruppenes resultater i fellesskap.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN3230 – Nettverk/INF3190 – Datakommunikasjon (videreført)/INF240 og INF3151 – Operativsystemer/INF242

Overlappende emner

Undervisning

 1. 4 timer forelesning i uken over 6 uker
 2. 4 timer grupper: 12 (i sett på 3 bolker)
 3. Tre muntlige, interaktive presentasjoner av postere: 9 timer (i sett på 3 timer)
  • Presentasjonen er obligatorisk
  • Oppmøte på alle presentasjonenen er obligatorisk
  • Kun gyldige i samme semester
 4. Tre hjemmeeksamener
  • Rapport om platformspesifikke valg og ytelsesoppnåelse (karaktertellende)
  • Fungerende kildekode (karaktertellende)
  • Postere som illustrerer ytelsesresultatene (obligatorisk, men blir ikke gitt karakter)

Eksamen

Endelig karakter vil bli utdelt basert på 3 oppgaver (hjemmeeksamen) med muntlig presentasjon som utgjør ca 33% hver. Mangler en gradert oppgave tillates fortsatt deltakelse i de gjenværende eksamenene. Alle eksamener må tas i løpet av samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5072 – Performance in Distributed Systems (videreført), INF5071 – Performance in distributed systems (nedlagt), INF5070 – Mediatjener og distribusjonssystemer (nedlagt), INF9072 – Performance in Distributed Systems (videreført), IN9060 – Ytelse i distribuerte systemer, INF-SERV

Hjelpemidler til eksamen

Alle, men ingen tekst eller kode kan være gjengitt ordrett fra en annen kilde

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juli 2020 07:16:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)