IN9100 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte videregående temaer innen omskrivningslogikk og formelle metoder som metaprogrammering, sanntidssystemer og probabilistiske systemer. Eksempler på bruk av omskrivingslogikk til formell modellering og analyse av applikasjoner som for eksempel transportprotokoller, web-browsere og datasikkerhet, cloud-baserte databaser og transaksjonshåndtering, biokjemiske prosesser, kognitive prosesser, flysystemer og semantikk og analyse av standard programmerings- og modellingsspråk.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN9100 kan du:

  • formell modellering og analyse av systemer i domener som for eksempel: nettlesere transportprotokoller, cloud-baserte transaksjonssystemer, biokjemi, psykologi, datasystsmer for fly, og/eller semantikk og analyse av standard modellerings- og programmeringsspråk
  • metaprogrammering
  • modellering og analysemetoder for sanntids- og probabilistiske systemer
  • lese og forstå vitenskapelige artikler
  • presentere vitenskapelige artikler

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IN2100 – Logikk for systemanalyse (INF3230/3232/4231/4232)

Undervisning

Tre timer undervisning per uke (forelesning eller gruppeøvelse). Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig 4 timers digital eksamen som teller 70% og en muntlig presentasjon som teller 30% av sluttkarakteren. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5100 – Utvalgte emner i omskrivningslogikkINF5130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (videreført)INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

IN5100/IN9100 will not be held Autumn 2021 due to the low number of applicants

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk