IN5100 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte videregående temaer innen omskrivningslogikk og formelle metoder, som: metaprogrammering, sanntidssystemer og probabilistiske systemer. Emnet vil legge vekt på eksempler på bruk av omskrivingslogikk til formell modellering og analyse av applikasjoner som f.eks: transportprotokoller, web-browsere og datasikkerhet, cloud-baserte databaser og transaksjonshåndtering, biokjemiske prosesser, kognitive prosesser, flysystemer og semantikk og analyse av standard programmerings- og modellingsspråk.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN5100 kan du:

  • formell modellering og analyse av systemer i domener som for eksempel: nettlesere transportprotokoller, cloud-baserte transaksjonssystemer, biokjemi, psykologi, datasystsmer for fly, og/eller semantikk og analyse av standard modellerings- og programmeringsspråk
  • metaprogrammering
  • modellering og analysemetoder for sanntids- og probabilistiske systemer
  • lese og forstå vitenskapelige artikler
  • presentere vitenskapelige artikler

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IN2100 – Logikk for systemanalyse (INF3230/3232/4231/4232)

Undervisning

Tre timer undervisning per uke (forelesning eller gruppeøvelse). Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig 4 timers digital eksamen som teller 70% og en muntlig presentasjon som teller 30% av sluttkarakteren. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (videreført), INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (videreført), IN9100 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)