IN5100 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk

Kort om emnet

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

 

Emnet tar for seg utvalgte videregående temaer innen omskrivningslogikk og formelle metoder som metaprogrammering, sanntidssystemer og probabilistiske systemer. Eksempler på bruk av omskrivingslogikk til formell modellering og analyse av applikasjoner som for eksempel transportprotokoller, web-browsere og datasikkerhet, cloud-baserte databaser og transaksjonshåndtering, biokjemiske prosesser, kognitive prosesser, flysystemer og semantikk og analyse av standard programmerings- og modellingsspråk.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN5100 kan du:

- formell modellering og analyse av systemer i domener som for eksempel: nettlesere transportprotokoller, cloud-baserte transaksjonssystemer, biokjemi, psykologi, datasystsmer for fly, og/eller semantikk og analyse av standard modellerings- og programmeringsspråk

- metaprogrammering

- modellering og analysemetoder for sanntids- og probabilistiske systemer

- lese og forstå vitenskapelige artikler

- presentere vitenskapelige artikler

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IN2100 – Logikk for systemanalyse (INF3230/3232/4231/4232)

Undervisning

Tre timer undervisning per uke (forelesning eller gruppeøvelse). Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig 4 timers digital eksamen som teller 70% og en muntlig presentasjon som teller 30% av sluttkarakteren. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (videreført), INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (videreført), IN9100 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

IN5100/IN9100 will not be held Autumn 2021 due to the low number of applicants

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk