Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir teoretisk og praktisk kunnskap om deltakende design i linje med design tradisjonen som stammer fra IFI der det legges vekt på at brukere involveres i designprosessen. Du vil lære å designe IT som en integrert del av bruksmiljøene og aktivitetene med vekt på verktøy og teknikker for å involvere brukere i utformingen av en IT-basert tjeneste eller et system. Målet er å designe bedre teknologier basert på brukerens ideer og tilpasset deres krav og behov, noe som gir bedre passform mellom teknologien og aktiviteten som den vil være en del av. I tillegg til forelesninger og øvelser lærer du om deltakende design gjennom et stort prosjektarbeid som involverer virkelige brukere. Studentprosjektets emner varierer hvert år, eksempler fra tidligere år er roboter i hjemmet, offentlige tjenester eller velferdsteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du:

 • forklare de grunnleggende prinsippene for eksperimentell og deltakende design
 • bruke grunnleggende verktøy og teknikker for samarbeid med brukere i designprosessen
 • gi en rik beskrivelse av brukskonteksten og brukergruppen
 • designe en prototype sammen med brukere og vurdere den med dem
 • analysere designforslaget gjennom teoretiske konsepter fra kurset og argumentere for dine designvalg
 • diskutere etiske perspektiver knyttet til design med brukere
 • planlegge og implementere en deltakende designprosess der gjensidig læring er et mål

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign, IN2021, IN2150 – IT i organisasjoner

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning 2 timer + 2 øvingstimer per uke. I tillegg forutsetter prosjektarbeidet selvstendig gruppearbeid.

Obligatoriske oppgaver:

 • en prosjektplan
 • presentasjon av litteratur fra pensum
 • presentasjon i midtsemesteret av prosjektarbeidet
 • sluttpresentasjon av prosjektarbeidet

I tillegg til pensumet til masterversjonen av emnet:

 • Velge et emne å utforske som ikke er del av pensum
 • Skrive en litteraturgjennomgang hvor den ekstra lesingen er sammenlignbar med pensum i emnet forøvrig
 • Holde en muntlig presentasjon av litteraturgjennomgangen

Det er obligatorisk å møte opp på de two første forelesningene da det blir gitt viktig informasjon.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver må være godkjent før eksamen. Karakteren i emnet baseres på både den skriftlige rapporten og en muntlig eksamen.

 • 50% skriftlig: prosjektrapport med individuell refleksjonsdel
 • 50% muntlig: prosjektpresentasjon og gruppe eksaminasjon i pensum.

Den skriftlige rapporten må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5510 – Deltakende eksperimentell design, INF5722 – Eksperimentell design av IT (videreført)INF9722 – Eksperimentell design av IT (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet er en videreføring av INF9722 og vil bli holdt for første gang høsten 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)