IN9700 – Tåke Databehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet vil gi et solid grunnlag for å forstå utfordringene og problemene som ligger til grunn for design og utvikling av tåkeberegningssystemer og applikasjoner. Dermed vil dette emnet lære å spesifisere, designe, programmere, analysere og implementere slike systemer og applikasjoner. Emnet har en betydelig programmerings komponent.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

 • forstå de grunnleggende prinsippene og konseptene til tåkeberegningssystemer og deres forhold til andre modeller som Cloud Computing og Near-Far Computing
 • forstå utfordringene ved å utvikle tåkebaserte applikasjoner og mellomvare, og mulige løsninger for å håndtere dem
 • spesifikt forstå problemene som hovedsakelig er relatert til tåkeberegning, nemlig: introduksjon til tåkeprogrammeringsmodellen og relaterte modeller, sikkerhet, avlasting, SDN (Software Defined Network), lastbalansering, kommunikasjon, containere og orkestrering, applikasjonsområder (maskin læring, helsetjenester osv.)
 • være i stand til å bestemme hvilken som er den beste tilnærmingen for et bestemt problem angående design og utvikling av et tåkeberegningssystem
 • være i stand til å designe og implementere en applikasjon ved hjelp av containere (f.eks. Docker) mens du tar hensyn til noen av problemene som er nevnt tidligere
 • kunne måle og analysere ytelsen til et tåkeberegningsapplikasjon

For PhD-studenter er det et sett med flere avanserte artikler som skal presenteres og diskuteres. Dette vil gjøre PhD-studenter i stand til å:

 • bedre forstå/diskutere/analysere/vurdere løsningene som er adressert
 • ha dypere kunnskaper om de nyeste arbeidene i området
 • ha bedre kunnskap om de teoretiske problemene som er adressert

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene har en makskapasitet på 20 studenter for IN5700 og IN9700 tilsammen.

Emnet har følgende rangeringsregler:

 1. Phd-studenter med emnet i godkjent plan

 2. Masterstudenter på Informatikk: programmering og systemarkitektur studieretning programvare som har emnet i godkjent studieplan

 3. Masterstudenter på Informatikk-programmer som har emnet i godkjent studieplan

 4. Masterstudenter på Informatikk-programmer

 5. Andre

IN5020 – Distribuerte systemer/IN9020

Den mest relevante kunnskapen som studentene tilegner seg i IN5020/IN9020 er Java-kunnskap og kunnskap om de grunnleggende prinsipper og begreper for distribuerte systemer.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer med lab og grupper per uke.

I forelesningene vil både foreleser og studenter presentere og diskutere artikler og annet materiale som belyser temaene i artikler. Presentasjon av artikler er obligatorisk og må være godkjennes for å kunne avlegge muntlig eksamen. Det legges vekt på å diskutere temaene som tas opp.

Studentene vil som en del av gruppeøvelsene individuelt utvikle et prosjekt med veiledning fra foreleser.

Det er obligatorisk å delta i første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

Vurdering i emnet består av:

 • Prosjekt (og tilhørende kort skriftlig rapport) som gjøres individuelt
 • Muntlig eksamen der studenter blir hørt i prosjektet og det teoretiske materialet

Begge deler av eksamen ansees som like viktige, og begge deler må bestås og må bestås i samme semester. Den obligatoriske artikkelpresentasjonen må være godkjente for å kunne gå opp til den muntlige eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5700 – Tåke Databehandling

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 03:52:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk