Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til prinsipper og praksis for konstruksjon av distribuerte system. Tema inkluderer fundamentale modeller for distribuerte system, distribuert mellomvare med fokus på objektbasert mellomvare og komponentbaserte arkitekturer, distribuerte algoritmer for konsensus og andre problemer, og nyere utfordringer til distribuert prosesseringsteknologi som cloud, multimedia og IoT. Øvelsene inkluderer obligatoriske programmeringsoppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du

  • forstå de grunnleggende prinsipper og begreper for distribuerte systemer
  • forstå virkemåten til de viktigste typer av distribuerte systemer
  • kunne programmere med utvalgte programvareplattformer for distribuert prosessering
  • ha kunnskap om og kunne anvende viktige distribuerte algoritmer
  • ha kunnskap om standarder for distribuert prosessering
  • ha kunnskap om sentrale krav og utfordringer til konstruksjon av moderne distribuerte systemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser pr uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5040 – Åpen distribuert prosessering (videreført), INF9040 – Open distributed processing (videreført), IN9020 – Distributed Systems

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)