Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

INF1055 – Systemer, krav og konsekvenser

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære om forståelse i utvikling og bruk av digitale systemer. Du lærer om ulike systemer, brukernes behov, og systemenes samfunnsmessige betydning og du lærer om hvordan systemer utvikles sett fra et software engineerings perspektiv.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INF1055:  

  • har du en forståelse av teknologiens muligheter og begrensninger i samspill med mennesker, og av konsekvenser og effekter av teknologi for individer, organisasjoner og samfunnet 
  • kjenner du til ulike typer systemer og anvendelsesområder og du kan anvende metoder og teknikker for å innhente, analysere og spesifisere krav til et system
  • kjenner du til sentrale lover og forskrifter for utvikling av digitale systemer, inkludert universell utforming, personvern og brukermedvirkning, og du kan identifisere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger 
  • kan du kommunisere informatikkens samfunnsmessige betydning til ikke-informatikere og du kan utføre kvalitative brukerundersøkelser 
  • har du grunnleggende forståelse for samspillet mellom systemutvikling og ulike bruker- og interessegrupper, og du forstår hvordan større systemutviklingsprosjekter skiller seg fra individuelle programmeringsoppgaver
  • kjenner du til ulike faser og aktiviteter som inngår i systemutvikling og du kan vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige metoder og teknologier for systemutvikling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er en pilot på IN1030 som skal gå for første gang våren 2018. Emnet har derfor en adgangsbegrensning på inntil 60 studenter.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter som får tilbud om det via instituttet, men det kan åpnes for etteranmelding hvis ledige plasser.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)/INF101/ HUMIT1700/INF103/IN101.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør tas samtidig med eller etter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 3 timer sammenhengende gruppeundervisning per uke.

Som del av gruppeundervisningen vil det gjennomføres obligatoriske presentasjoner med tilbakemelding fra gruppelærer og medstudenter.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timer skriftlig avsluttende eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Emnet ble undervist for første og siste gang våren 2017. Obliger kan videreføres til IN1030.

Eksamen

Vår 2017

Siste gang vår 2018 og 2019 for de som har obliger godkjent. Det vil bli skriftlig digital eksamen.

Undervisningsspråk

Norsk