INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

En første innføring i objektorientert programmering i Python og utvikling av algoritmer, inkludert bruk av lister og andre typer datastrukturer, kommunikasjon med bruker og filhåndtering. Flere sentrale mekanismer i objektorientert programmering vil bli gjennomgått, inkludert bruk av klasser, objekter og referanser. Samspill mellom objekter av noen få klasser. Bruk av standardbibliotek. Modellering i UML av små systemer (klassediagrammer). Konsekvenser av IKT. Personvern.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF1001:

  • kan du skrive små til middels store programmer oppdelt i klasser
  • har du grunnleggende ferdigheter i objektorientering i Python med klasser, metoder, objekter og referanser
  • kan du lage programskisser med enkle UML klassediagrammer
  • kan du lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin med brukerinteraksjon og lagring av data på disk
  • kan du bruke enkle deler av Pythons standardbibliotek
  • kan du finne og rette feil i egne programmer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å ta dette emnet må du være tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon høsten 2016.

Alle studenter vil fra høsten 2017 tilbys et tilsvarende emne innenfor objektorientert programmering i Python.

Undervisning

2 timer forelesning og 4 timer øving med gruppelærer (2 timer terminalstue / 2 timer klasserom) hver uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen.

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere, INF101 og IN105.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst 2016

For å ta dette emnet må du være tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon høsten 2016.

Alle studenter vil fra høsten 2017 tilbys et tilsvarende emne innenfor objektorientert programmering i Python.

Eksamen
Høst 2016

Eksamen siste gang høst 2017 eller høst 2018 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk
Norsk