INF3510 – Informasjonssikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred innføring i de viktigste områder innen informasjonssikkerhet.

Hovedtemaene som dekkes er:

 • Konsepter og grunnleggende prinsipper relatert til informasjonssikkerhet, som f.eks. CIA-egenskapene (Confidentiality, Integrity & Avilability), identitet, authentisitet og autorisering
 • Risikostyring og katastrofehåndtering for IT
 • Sikkerhetsmodeller og tilgangskontroll
 • Kryptografi
 • Nøkkelhåndtering
 • Brukerautentisering
 • Identitetshåndtering
 • Kommunikasjonssikkerhet
 • Beskyttelse av nettverksperimeter
 • Systemsikkerhet
 • Tiltrodde systemer
 • Datakriminaltekniske metoder

Hva lærer du?

Dette emnet skal gi grunnlag for forståelse av prinsipper og teknologier relatert til informasjonssikkerhet, og for å kunne følge spesialiseringskurs innen informasjonssikkerhet på masternivå. Emnet skal gi et basis grunnlag for vurdering av sikkehetsløsninger for spesifikke anvendelser, for å ta beslutninger ved valg av sikkerhetsløsninger og teknologi innen IKT, og for å kunne foreta risikovurderinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

3 timer forelesninger hver uke.

Eksamen

En deleksamen (hjemmeeksamen) som teller om lag 40% og en skriftlig digital eksamen (4 timer) som teller om lag 60%. Karakteren fastsettes etter en helhetsvurdering. Begge eksamenene må være bestått og begge må være bestått i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesningen fordi det vil bli gitt viktig information.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises siste gang våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)