Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i noen grunnleggende begreper og teknikker for spesifikasjon og resonnering om parallelle prosesser, med henblikk på tett samarbeidende tråder så vel som distribuerte og objektorienterte systemer.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • forstå ulike mekanismer for parallellitet, inklusive systemer basert på bruk av felles variable og systemer basert på kommunikasjon
  • forstå typiske problemer ved parallelle systemer, som deadlock ("vranglås"), fairness og starvation
  • vite hvordan å spesifisere, utforme og analysere et parallelt system slik at det oppfyller ønskede egenskaper.
  • vite hvordan man kan resonnere om egenskapene til et parallelt system

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/INF1020.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9145 – Models of concurrency (videreført)

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eller muntlig eksamen ved semesterets slutt (avhengig av antall studenter). Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3140.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen
Hver høst

Eksamen siste gang høst 2018 eller høst 2019 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk
Engelsk