Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og metoder innen bioinformatikk. Det vil være lagt vekt på gjennomgang av effektive algoritmer og teknikker som benyttes i aktuelle programmer for analyse av genetiske sekvenser. Temaer som behandles vil være: sammenligning og sammenstilling av to eller flere sekvenser, indeksering av og søking i sekvensdatabaser, mønsteroppdaging, søking med sekvensmønstre, genprediksjon, samt mapping og "assembly" av data fra genomsekvensering. Elementær kunnskap i molekylærbiologi vil bli formidlet underveis.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF4350:

  • forstår du grunnleggende begreper i bioinformatikk
  • har du oversikt over noen av de viktigste metodene og verktøyene som benyttes
  • forstår du hvordan noen av de grunnleggende metodene for analyse av biologiske sekvenser fungerer
  • forstår du behovet for at metodene er nøyaktige og effektive
  • kan du implementere noen av algoritmene
  • kan du utføre enkle sekvensanalyser ved å anvende eksisterende verktøy

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke.

Eksamen

Karakter vil bli gitt på grunnlag av 2 deleksamener som teller 15% hver, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 70%. Strykkarakter på en deleksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamenene. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF325.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)