IN4030 – Introduksjon til bioinformatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i sentrale begreper og metoder innen bioinformatikk. Det legges vekt på gjennomgang av effektive algoritmer, datastrukturer og teknikker som benyttes i aktuelle programmer for analyse av DNA-, RNA- og proteinsekvenser. Nødvendig elementær kunnskap i molekylærbiologi vil bli formidlet underveis. Temaer som omfattes inkluderer sammenligning og sammenstilling av to eller flere sekvenser, indeksering av og søking i sekvensdatabaser, mønsteroppdaging, søking med sekvensmønstre og profiler, genprediksjon, klustring og fylogenetikk, samt mapping og sammensetning av data fra genomsekvensering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4030:

  • forstår du grunnleggende begreper i bioinformatikk
  • har du oversikt over noen av de viktigste metodene og verktøyene som benyttes
  • forstår du hvordan noen av de grunnleggende metodene for analyse av biologiske sekvenser fungerer
  • forstår du behovet for at metodene er nøyaktige og effektive
  • kan du implementere noen av algoritmene
  • kan du utføre enkle sekvensanalyser ved å anvende eksisterende verktøy

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke.

Eksamen

Karakter vil bli gitt på grunnlag av 2 deleksamener som teller 15% hver, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 70%.

For å kunne gå opp til endelig eksamen, må det leveres besvarelser på begge de to første deleksamenene, men det kreves ikke at de bestås.

Alle eksamener må gjennomføres i samme semester.

 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4350 - Introductory Course in BioinformaticsINF5330 - Bioinformatikk (discontinued)INF5340 - Algorithms in bioinformatics (discontinued)INF2300 - Grunnkurs i bioinformatikk (discontinued)INF3350 - Grunnkurs i bioinformatikk (discontinued). Listen er ikke uttømmende.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 07:16:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk