Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om design av avanserte digitale systemer. Dette innebærer programmerbare logikk kretser, maskinvaredesignspråket VHDL og design av system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal studentene kunne beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer, redegjøre for viktige prinsipper for design og test av digitale systemer, forstå forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier, og utføre simulering og syntese av digitale systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Digitalteknikk i form av design av kombinatoriske og sekvensielle kretser/INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF 130.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Dette emnet har et utvidet pensum sammenlignet med INF3430 – Digital systemkonstruksjon (videreført) som er bachelorversjonen av emnet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt, samt kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4430.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig information.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2018. Emnet erstattes av IN4160 fra våren 2020.

Eksamen

Hver høst

Eksamen arrangeres høst 2019 og siste gang vår 2020

 

Undervisningsspråk

Norsk