Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en introduksjon til prinsipper og praksis for konstruksjon av distribuerte system. Tema inkluderer fundamentale modeller for distribuerte system, distribuert mellomvare med fokus på objektbasert mellomvare og komponentbaserte arkitekturer, distribuerte algoritmer, og nyere utfordringer til distribuert prosesseringsteknologi som multimedia og mobil kommunikasjon. Øvelsene inkluderer obligatoriske programmeringsoppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5040 vil du

  • forstå de grunnleggende prinsipper og begreper for distribuerte systemer
  • fortstå virkemåten til de viktigste typer av distribuerte systemer
  • kunne programmere med utvalgte programvareplattformer for distribuert prosessering
  • ha kunnskap om og kunne anvende viktige distribuerte algoritmer
  • ha kunnskap om standarder for distribuert prosessering
  • ha kunnskap om sentrale krav og utfordringer til konstruksjon av moderne distribuerte systemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot IN-ODP.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser og studentpresentasjoner pr uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk