Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler nye databaseteknologier, dvs. teknologier som har et videre fokus enn hva standard databasesystemer (som f.eks. relasjonsdatabaser) har. Hovedfokus er datamodelleringsaspektet. Eksempler på temaer som behandles, er XML, Semantic Web, datavarehus, data stream management systems, aktive mekanismer og heterogene databasehåndteringssystemer. Emnet gir et bilde av eksisterende databasesystemer og konkrete perspektiver.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en oversikt over motivasjon og bakgrunnen for de nye databasehåndteringssystemer, og gi en innføring i de viktigste fordelene sammenlignet med de klassiske relasjonsdatabasesystemene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 60 plasser som tilbys etter følgende rangeringsregler:

1. Phd-studenter med emnet i godkjent plan
2. Masterstudenter på Informatikk: programmering og nettverk som har emnet i godkjent studieplan
3. Masterstudenter på Informatikk-programmer som har emnet i godkjent studieplan
4. Masterstudenter på Mat.Nat-fakultetet som har emnet i godkjent studieplan
5. Masterstudenter på Informatikk-programmer
6. Andre

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3180 – Advanced database systems (nedlagt)/INF4180 – Advanced database systems (nedlagt), 9 studiepoeng mot INF 312/UNIKI 330/UNIKI-MDS og IN-MDS.

Undervisning

3 timer forelesning pr. uke i høstsemesteret. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig (4 t) eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF312 og INF3180/INF4180.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Eksamen arrangeres høst 2019 og høst 2020 for siste gang 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)