Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet handler om hva databaser er, og hva som skiller dem fra vanlige filer.
En metode for utforming (design) av en database for et gitt anvendelsesområde (resultatet kalles en datamodell).
Bruke SQL til å realisere datamodellen som en fysisk database og til å legge inn, endre og slette data i databasen.
Grundig trening i å bruke SQL som spørrespråk.
Videre handler emnet om hvordan SQL kan brukes i programmeringsspråket Java.
En enkel introduksjon til teorien for relasjonsdatabaser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullførst INF1300 kan du:

  • Lage og kvalitetssikre en hensiktsmessig datamodell for en gitt anvendelse
  • Realisere denne modellen som en relasjonsdatabase
  • Være ekspertbruker i SQL som spørrespråk mot relasjonsdatabaser
  • Vite hvordan man kan bruke vanlige programmeringsspråk som Java til å foreta spørringer mot relasjonsdatabaser
  • Noe om hvordan man finner ut om en relasjonsdatabase har oppdateringsanomalier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

INF1050 – Systemutvikling (videreført).

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp mot IN114
  • 10 studiepoeng overlapp mot IN114A

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppe pr uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

En skriftlig digital eksamen av 6 timer i slutten av semesteret.
Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 

Høst 2018 og høst 2019 vil ha 4 timers eksamen, samme som IN2090

Hjelpemidler

Halpin & Morgan: Information Modelling and Relational Databases. Second Edition og det er lov å ha med 4 håndskrevne A4-sider med notater (2 ark hvis skrevet på begge sider).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

 

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN112, IN113, IN114 og IN114A.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen
Hver høst

Eksamen høst 2018 og 2019 for de som har alle obliger godkjent.

Undervisningsspråk
Norsk